mysql monitoring command which i use

mysqladmin -i3 pr